Adgangskrav

Alle uddannelsesstederne har samme adgangskrav: matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på C-niveau. Her kan du læse om adgangskrav, supplering og adgangskurser.

Adgangskrav

For at blive optaget direkte på energiingeniøruddannelserne skal du have en af følgende adgangsgivende eksamener: STH, HTX, HHX, HF, EUX eller matematisk GIF-eksamen med disse fag:

Er du håndværker eller mangler nogle af de ovenstående fag, kan du tage adgangskurser eller supplering på uddannelsesstederne, VUC og lignende steder.

Adgangskurser

Adgangskursus er din vej til ingeniøruddannelserne, hvis du har en faglig baggrund, anden praktisk erfaring eller hvis du mangler ét eller flere fag eller højere niveauer på din gymnasiale eksamen.

Opfylder du ikke niveau- eller karakterkravene, kan du supplere din eksamen med enkeltfag på HF, VUC og lignende. Der er også mulighed for at supplere på statslige gymnasiale suppleringskurser (GSK).

· Adgangskursus ved SDU

· Adgangskursus ved IHA

· Adgangskursus ved AAU

· Adgangskursus ved DTU

Optagelse

Ansøgning om optagelse foregår via Den Koordinerede Tilmelding på www.optagelse.dk.

Du kan læse mere om ansøgningsfrister på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.